เศรษฐกิจไทยไร้สัญญาณบวกคาดส่งออกปีนี้ติดลบ

รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยระบุว่าเศรษฐกิจปีนี้ชะลอตัวมากจากการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ และเงินบาทแข็งค่า คาดว่าการส่งออกปีนี้จะติดลบร้อยละ 1 -1.5 ซึ่งจะฉุดให้เศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวถึงปีหน้า โดยประเมินว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณบวกใดๆ ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจปีหน้าขยายตัวได้ดี

ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการจ้างงานในบางอุตสาหกรรมที่มีการลดคนงาน เพราะไทยพึ่งการการส่งออกร้อยละ 70 ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐภายในประเทศ เช่น ท่องเที่ยวเมืองรองช่วยได้เพียงเล็กน้อย เพราะผู้บริโภคยังไม่มีกำลังซื้อ ทั้งนี้ภาคเอกชนต้องการให้แก้ปัญหาค่าเงินบาทก่อนเพราะไทยยังต้องพึ่งพาการส่งออกอีกมาก