แม่น้ำสองสี

แม่น้ำสองสี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ดอนด่านปากแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ในเขตบ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 84 กิโลเมตร แม่น้ำสองสี เป็นบริเวณที่แม่น้ำสำคัญ 2 สายคือ แม่น้ำโขง และแม่น้ำมูล ไหลมาบรรจบกัน ทำให้เกิดการเปรียบเทียบสีของแม่น้ำทั้งสองซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยแม่น้ำโขงจะเห็นเป็นสีขาวขุ่น ส่วนแม่น้ำมูลเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า จึงเป็นที่มาของวลี “โขงสีปูน มูลสีคราม”

จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจนคือ บริเวณลาดริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของหมู่บ้านห้วยหมาก ทั้งนี้เดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่เห็นความแตกต่างของสีน้ำได้ชัดเจนที่สุด หลังจากที่ได้ชมความสวยงามแปลกตาของแม่น้ำสองสีแล้ว ขอแนะนำให้แวะใช้บริการร้านอาหารแถวนั้น เพื่อลิ้มลองรสชาติปลาสดๆ ที่จับขึ้นมาจากแม่น้ำมูล แม่น้ำโขง หากยังมีเวลาอีก ก็ขอเชิญชวนให้ใช้บริการเรือแบบเหมาลำพาล่องชมทัศนียภาพริมสองฝั่งแม่น้ำ ชมแม่น้ำสองสีแบบใกล้ชิดโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที ชมแก่งตะนะ บ้านเวินบึก ผาแต้ม หรือจะข้ามฝั่งโขงไปเที่ยวชมและซื้อของที่ระลึกที่ตลาดหมู่บ้านในฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็ได้เช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand