Category Archives: travel news

แม่น้ำสองสี

แม่น้ำสองสี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ดอนด่านปากแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ในเขตบ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 84 กิโลเมตร แม่น้ำสองสี เป็นบริเวณที่แม่น้ำสำคัญ 2 สายคือ แม่น้ำโขง และแม่น้ำมูล ไหลมาบรรจบกัน ทำให้เกิดการเปรียบเทียบสีของแม่น้ำทั้งสองซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยแม่น้ำโขงจะเห็นเป็นสีขาวขุ่น ส่วนแม่น้ำมูลเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า จึงเป็นที่มาของวลี “โขงสีปูน มูลสีคราม” Continue reading